Thursday, 11 October 2007

Saki Seto

So here is Saki enjoying some idol time in the surf. Res for these desktop wallpapers: 1280x1024, 1280x960, 1680x1050

SNWPS_Saki_Seto_001.jpg

SNWPS_Saki_Seto_001b.jpg

SNWPS_Saki_Seto_001c.jpg

0 comments: